Förlängt mandat för FN:s Iran-rapportör

FN:s MR-råd röstade på onsdagen för att förlänga FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheeds mandat med ytterligare ett år. Resolutionen antogs av rådet med 20 röster för, 15 emot och 11 nedlagda röster.

Dr Shaheed, tidigare utrikesminister för Maldiverna har under de senaste fem åren, varit en självständig ”särskild rapportör” för Iran och lyft fram regimens systematiska kränkningar av mänskliga rättigheterna i landet.

Han offentliggjorde sin senaste rapport om läget för mänskliga rättigheter i Iran i förra veckan vid FN:s europeiska högkvarter i Genève.

Den 21-sidiga rapporten citerar siffror från människorättsorganisationer och skriver att närmare 1000 personer har avrättats av regimen under 2015, vilket är den högsta siffran under de senaste två decennierna.

Iranska regimen tillsammans med sina allierade i FN:s MR-råd försökte desperat att blockera en förlängning av mandatet för FN:s särskilde Iranrapportör utan framgång.

Stängd för kommentarer.